ADHD

Vår ADHD-mottagning hjälper barn och ungdomar som är 0-18 år med neuropsykiatriska besvär. Vi utför utredningar i ett team av barnläkare, psykolog och barnsjuksköterska. För att kunna göra en korrekt bedömning och utredning önskar vi att få in följande underlag:

 

• remiss från skolläkare med en beskrivning av problematiken samt medicinsk och social bakgrund.

 

• en pedagogisk underlag

 

• skattningsformulär från skola/förskola respektive föräldrarna.

 

Ni kan ladda ner formulärer:

 

 

• Vi önskar också att få in journalkopior från skolhälsovård/BVC om det är möjligt.

 

Kostnadsfria besök.

 

 

 

Skärholmen BUMM Bredholmstorget 10, plan 4, 127 48 Skärholmen; Tel. 08-68 00 925

På uppdrag av Stockholms läns landsting.